تلگرام توپترین موزیک
کانال تلگرام
آخرین آهنگ ها
امو بند
 • خواننده : امو بند
 • نام آهنگ : میدونستم
 • ترانه سرا :
امو بند
 • خواننده : امو بند
 • نام آهنگ : سخت بود
 • ترانه سرا : باران بهرامی
امو بند
 • خواننده : امو بند
 • نام آهنگ : نموند و رفت
 • ترانه سرا : باران بهرامی
امو بند
 • خواننده : امو بند
 • نام آهنگ : نمیری از ذهنم بیرون
 • ترانه سرا :
امو بند
 • خواننده : امو بند
 • نام آهنگ : انقدر خوبی
 • ترانه سرا :
امو باند
 • خواننده : امو باند
 • نام آهنگ : حال دل من
 • ترانه سرا :
امو بند
 • خواننده : امو بند
 • نام آهنگ : عادت
 • ترانه سرا :