تلگرام توپترین موزیک
کانال تلگرام
آخرین آهنگ ها
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : شال سوزنی
 • ترانه سرا :
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : یار یکی دلدار یکی
 • ترانه سرا : امید جهان
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : ای یاروم بیا
 • ترانه سرا :
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : چیکیلوم چیکیلوم
 • ترانه سرا : محمد پنهان
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : آبادان برزیلته
 • ترانه سرا : میثاق راد
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : وای وای
 • ترانه سرا :
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : جمال جمالو
 • ترانه سرا :
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : اسکله جونم
 • ترانه سرا :
امید جهان
 • خواننده : امید جهان
 • نام آهنگ : جیلی بامبو
 • ترانه سرا :