تلگرام توپترین موزیک
کانال تلگرام
آخرین آهنگ ها
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : بند ناف تا خط صاف
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : سرکوب
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : نامه ای به فرزند
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : بارکد
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : بغض یعنی
 • ترانه سرا : آمین
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : مسافر
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : بد شدم
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : آمین
 • ترانه سرا :
یاس
 • خواننده : یاس
 • نام آهنگ : وقت رفتن
 • ترانه سرا :