تلگرام توپترین موزیک
کانال تلگرام
آخرین آهنگ ها
 مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : خلاصم کن
 • ترانه سرا : فرشید مهری
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : سین سلام
 • ترانه سرا : حسین غیاثی
 مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : مادر
 • ترانه سرا : حسین غیاثی
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : هنگام پرواز
 • ترانه سرا : علیرضا اخلاقی
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : فقط آرزو کن
 • ترانه سرا : شبناز اسماعیلی
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : گل صبح
 • ترانه سرا : اسحاق انور
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : قلمرو
 • ترانه سرا : مسلم چرومی
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : سردار بی سر
 • ترانه سرا : اسحاق انور
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : حس مشترک
 • ترانه سرا : مسلم چرومی
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : دل آهو
 • ترانه سرا : اسحاق انور
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : گلگشت
 • ترانه سرا : محمدرضا شفیعی کدکنی
مجید اخشابی
 • خواننده : مجید اخشابی
 • نام آهنگ : غریب تنها
 • ترانه سرا : سهیل محمودی